054-209424 , 098-7465182 | sale01@spayabedding.com

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันของสินค้า

     1. ระยะเวลาในการรับประกัน : ตามรุ่นที่ติดกับตัวสินค้า

     2. การรับประกันสินค้า : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันตามเงื่อนไขที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ  จะไม่รับประกันถึงการใช้งานผิดประเภท   เช่น กระโดด กระแทก และอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนอน

     3. การรับประกันโครงสร้าง : รับประกันเฉพาะโครงสร้างหลักของที่นอน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของทางบริษัท ฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพตามใช้งาน และส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก เช่น

                   - การเสื่อมสภาพของผ้าที่ใช้ ผ้าฉีกขาด

                   - ความชอบเรื่องความแข็งหรือความสบายของสินค้า

                   - ขนาดของที่นอนมีความคลาดเคลื่อน + - 2 ซม. ทั้งด้านกว้าง ด้านยาว ด้านสูง

                   - การพับ ยืน หรือกระโดดบนที่นอน

                   - หูจับข้างที่นอนมีไว้เพื่อปรับตำแหน่งเท่านั้น อย่าใช้หูจับที่นอนเป็นเครื่องรองรับน้ำหนัก

                   - ไรฝุ่นและแมลง

                   - สินค้าขายตามสภาพมีตำหนิหรือตัวโชว์

                   - การขนส่งตรวจสอบหรือการขนย้ายสินค้า

                   - รอยกดปกติจากร่างกายลึก 38 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) หรือน้อยกว่า

      หมายเหตุ :   1. รอยกดจากร่างกายเป็นเรื่องปกติของที่นอนระดับพรีเมี่ยม และเป็นการบ่งชี้ว่า ชั้นวัสดุมอบความสบายให้ร่างกาย 
                               รอยกดปกติจากร่างกายลึก 38 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) หรือน้อยกว่า ในพื้นที่ซึ่งมีการนอนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และไม่ถือว่าเป็นตำหนิจากโรงงาน

                           2. โครงสร้างหลัก หมายถึง วัตถุดิบที่มีความหนามากที่สุดของที่นอนรุ่นนั้นๆ

     4. การรับประกันสินค้านับจากวันที่ส่งสินค้า และใช้ควบคู่กับใบเสร็จรับเงิน

     5. กรณีรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้า : รับเฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (ไม่รวมค่าขนส่ง)

     6. กรณีรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้า : หากไม่มีวัสดุ ทางบริษัทฯ สามารถใช้วัสดุอื่นหรือที่นอนรุ่นอื่น ที่เทียบเท่ากันหรือทดแทนได้
และไม่รับประกันว่าสินค้าที่เปลี่ยนให้จะตรงกับสินค้าที่มีอยู่หรือสินค้าดั้งเดิม

บทความ สาระน่ารู้ มีประโยชน์


แสงไม่แยงตา…5 Tips! แต่งห้องนอน ให..

พักผ่อนเอนกายไปกับภายในห้องนอน ซึ่งถือเป็นห้องที่สำคัญอีกห้องหนึ่ง เพราะเป็นห้องที่ใช้สำหรับพักผ่อนและให.. ( อ่านต่อ )

ที่นอนอพาร์ทเม้นท์2..

“ที่นอนอพาร์ทเม้นท์” ต้องเป็นที่นอนที่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี มีความทนทานต่อการรับแรงกดดัน และรักษาสรีระร.. ( อ่านต่อ )

ที่นอนอพาร์ทเม้นท์..

“อพาร์ทเม้นท์” สมัยนี้นิยมตกแต่งให้พร้อมเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แบ่งห้องพักให้เช่า ผู้เช่.. ( อ่านต่อ )

ที่นอนรีสอร์ท(ต่อ)..

การเลือก “ที่นอนรีสอร์ท” ต้องเลือกให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งแล้ว ยังต้องเลือกให้สอดคล้องกับสรีระ.. ( อ่านต่อ )